Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
INFORMACIÓN PROTEXIDA
   Acceso Propietarios      Acceso Técnicos   
REESTRUTURACIÓN PARCELARIA
Información Zonas
BENZA ( TRAZO - A CORUÑA )
Fase: BASES

O pasado día 22 de xuño do edificio do mercado da Brea tivo lugar unha charla informativa para a presentación das bases de reestruturación parcelaria.
Os días 25 e 26 de maio, no mercado da Brea, entregarase a documentación correspondente as bases de reestruturación parcelaria a cada propietario. Os titulares deberan comparecer co DNI, no caso de bens gananciais calquera dos dous membros poderá recoller a documentación, se o titular non puidera recoller a documentación persoalmente pode autorizar a outra persoa a facelo achegando a folla de autorización.

Modelo autorización Polígono 1
Polígono 2 Polígono 3
Polígono 4 Polígono 5
Polígono 6 Polígono 7
Polígono 8

Volver
 

Prodesin.com Aviso Legal - www.sialingenieria.com