Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
INFORMACIÓN PROTEXIDA
   Acceso Propietarios      Acceso Técnicos   
REESTRUTURACIÓN PARCELARIA
Información Zonas
SAN VICENZO DE CURTIS ( VILASANTAR - A CORUÑA )
Fase: ACORDO

Durante o es de maio cada propietario debe presentar a súa folla de enquisa de peticións cuberta no portelo único do Concello ou no rexistro xeral do edificio da Xunta de Galicia no Edificio Administrativo Monelos de A Coruña.

Aviso enquisa de peticións Modelo de autorización
Polígono 1 de Bases Polígono 2 de Bases
Polígono 3 de Bases Poligono 4 de Bases
Polígono 5 de Bases Polígono 6 de Bases
Polígono 7 de Bases Polígono 8 de Bases
Taboa de clases de terra e valores en puntos Modelo de folla enquisa de petición editable
Modelo de folla enquisa de petición

Volver
 

Prodesin.com www.sialingenieria.com