Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
EXPERIENCIA
Dirección de Obra e Coordinación Seguridade e Saúde
Construción de instalacións de contenerización soterrada
Burela (Lugo).
  Carballiño (Ourense)
  Chantada (Lugo).
  Lourenzá (Lugo)
  Monforte de Lemos (Lugo)
  Mondoñedo (Lugo)
  Ribadeo (Lugo)
  Verín (Ourense)
  Vilalba (Lugo).
  Viveiro (Lugo)
Clausura e rexeneración ambiental de vertedoiros R.S.U.
  Abadín (Lugo)
  Lousame (A Coruña).
  Paderne (A Coruña)
  Brión (A Coruña)
  Castro Caldelas (Ourense)
  Baralla (Lugo)
Construción de camiños rurais
  Z. C. P. Meilán (Riotorto – Lugo)
  Z. C. P. Budiño II (O Pino – A Coruña)
  Z. C. P. Val de Alfoz (Alfoz – Lugo)
  Z. C. P. Frexulfe (O Valadouro – Lugo)
  Reparación de danos por choiva na Mariña (Lugo)
  Obras pertencentes a plans estratéxicos
SIAL conta na actualidade con dous técnicos en prevención de riscos laborais con formación adicional de coordinación de seguridade e saúde en obras de construción e inscritos no rexistro de coordinadores de seguridade e saúde da Xunta de Galicia.
 

Prodesin.com Aviso Legal - www.sialingenieria.com