Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
EXPERIENCIA
Proxectos / Medio Ambiente
Sial Enxeñería ten realizados para á Consellería de Medio Ambiente os seguintes proxectos:
Proxectos de construción de instalacións de contenerización soterrada (RSU)
Rúa do Río (Burela – Lugo).
Praza Linares Rivas (Lourenzá – Lugo)
Rúa Poblado de Iberduero (Petín-Ourense).
Avenida de Sousas (Verín – Ourense)
Conde Pallares (Vilalba – Lugo)).
Praza Doutor Goianes, Campo San Antonio e Rúa Otero Pedrayo (Monforte de Lemos – Lugo)
Travesía da Mariña (Viveiro – Lugo)
Proxectos de clausura e rexeneración ambiental de vertedoiros R.S.U.
Paderne (A Coruña)
Brión (A Coruña)
Covelo (Pontevedra)
Baralla (Lugo)
Meira (Lugo)
Fruíme (Lousame – A Coruña)
Proxectos de “puntos limpos”
Rianxo (A Coruña)
Castro Caldelas (Ourense).
 

Prodesin.com Aviso Legal - www.sialingenieria.com