Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
EXPERIENCIA
Proxectos / Infractucturas Rurais
Como proxectos de infraestruturas rurais mais salientables dos que Sial Enxeñería ten realizado para a Consellería do Medio Rural están:
Zona de concentración parcelaria de Orrea-Galegos (Riotorto – Lugo)
Zona de concentración parcelaria de Frexulfe (O Valadouro – Lugo).
Zona de concentración parcelaria de Librán (Baleira – Lugo).
Zona de concentración parcelaria de San Xiao de Mos (Castro de Rei - Lugo).
Zona de concentración parcelaria de Budiño II (O Pino – A Coruña)
Reparación de danos por choivas de xuño de 2010 na comarca da Mariña (Lugo)
Proxectos derivados de plans estratéxicos (desenvolvemento rural sostible, infraestruturas no medio rural, etc.)
 

Prodesin.com Aviso Legal - www.sialingenieria.com