Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
INFORMACIÓN PROTEXIDA
   Acceso Propietarios      Acceso Técnicos   
REESTRUTURACIÓN PARCELARIA
Información Zonas
TRAZO ( Trazo - A Coruña )
Fase: BASES.

As bases foron aprobadas polo director xeral de Desenvolvemento Rural o 29 de xuño do 2017.

Anuncio Diario Oficial de Galicia Polígono 1
Polígono 2 Polígono 3
Polígono 4 Polígono 5
Polígono 6 Polígono 7

Volver
 

Prodesin.com www.sialingenieria.com