Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
INFORMACIÓN PROTEXIDA
   Acceso Propietarios      Acceso Técnicos   
REESTRUTURACIÓN PARCELARIA
Información Zonas
TRAZO ( Trazo - A Coruña )
Fase: ACORDO

Os días 3, 8, 9, 10, 14 e 15  de maio o equipo técnico estará presente no local social da parroquia de Trazo para o asesoramento aos interesados que o precisen no proceso de reestruturación parcelaria. Cada propietario debe presentar a súa folla de enquisa de peticións no portelo único do Concello ou no rexistro xeral do edificio da Xunta de Galicia no Edificio Administrativo Monelos de A Coruña.
 

Aviso enquisa de peticións Polígono 1 de Bases
Polígono 2 de Bases Polígono 3 de Bases
Polígono 4 de Bases Polígono 5 de Bases
Polígono 6 de Bases Polígono 7 de Bases
Modelo autorización Modelo folla de peticións

Volver
 

Prodesin.com Aviso Legal - www.sialingenieria.com