Sial Ingenieria · Sistema de Gestión Integral de Calidad y Medioambiente
 
INFORMACIÓN PROTEXIDA
   Acceso Propietarios      Acceso Técnicos   
REESTRUTURACIÓN PARCELARIA
Información Zonas
FOXÁS - BENDAÑA ( Touro - A Coruña )
Fase: AMOLLOAMENTO

O Director Xeral de Desenvolvemento Rural resolveu dar con data 17/07/2017 a toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de reestruturación parcelaria da zona de Foxás-Bendaña.

Listado predios Polígono 1
Polígono 2 Polígono 3
Polígono 4 Polígono 5

Volver
 

Prodesin.com Aviso Legal - www.sialingenieria.com